PRODUKTE
LDPE Reg. Müll- & Kehrrichtsäcke

AG-213 A

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 70, ca. 120 Liter

AG-269

LDPE Müllsäcke, 600x800mm - 60

AG-270

LDPE Müllsäcke, 575x1.000mm - Typ 60, ca. 70 Liter

AG-271

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 60, ca. 120 Liter

AG-272

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 80, ca. 120 Liter

AG-273

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 100 extra, ca. 120 Liter

AG-274

LDPE Müllsäcke, 800x1.000mm - Typ 70, ca. 140 Liter

AG-275

LDPE Müllsäcke, 580+500x1.250mm - 100, ca. 240 Liter

AG-276

LDPE Müllsäcke, 600+300x1.100mm - Typ 60 extra, ca. 160 Liter

AG-278

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 80 extra, ca. 120 Liter

AG-871

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 60, ca. 120 Liter

AG-872

LDPE Müllsäcke, 700 x 1.000mm - Typ 60, 2-Schicht, ca. 120 Liter

AG-873

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 100, ca. 120 Liter

AG-874

LDPE Müllsäcke, 800x1.000mm - Typ 60 extra, ca. 140 Liter

AG-875

LDPE Müllsäcke, 650+550x1.350mm - 80, ca. 240 Liter

AG-876

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 100, ca. 120 Liter

AG-877

LDPE Müllsäcke, 700x1.000mm - Typ 60

AG-882

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 60, ca. 120 Liter

AG-883

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 60, ca. 120 Liter

AG-884

LDPE Müllsäcke, 700 x 1.100mm - Typ 60, ca. 120 Liter

AG-885

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 60, ca. 120 Liter

AG-890

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 60 extra, ca. 120 Liter

AG-892

LDPE Müllsäcke, 700 x 1.100mm - Typ 60 extra, ca. 120 Liter

ST-204

LDPE Kehrrichtsäcke, 280+270x680mm - Typ 60, ca. 35 Liter, mit PP-Band, 1-seitig bedruckt, „SEMYTop“

ST-207

LDPE Kehrrichtsäcke, 280+270x1.000mm - Typ 60 extra, ca. 60 Liter, mit PP-Band, 1-seitig bedruckt, „SEMYTop“

ST-210

LDPE Kehrrichtsäcke, 380+320x1.100mm - Typ 80 extra, ca. 110 Liter, mit PP-Band, 1-seitig bedruckt, „SEMYTop“

ST-212

LDPE Kehrrichtsäcke, 380+320x1.100mm - Typ 60 extra, ca. 110 Liter, mit PP-Band, 1-seitig bedruckt, „SEMYTop“