PRODUKTE
Folienprodukte

AG-213 A

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 70, ca. 120 Liter

AG-257

HDPE Kosmetikeimerbeutel, 310x370mm

AG-258

HDPE Müllbeutel, 490x600mm, ca. 30 Liter

AG-259

HDPE Müllbeutel, 300+240x530mm - extra, ca. 18 Liter

AG-260

HDPE Müllbeutel, 450x520mm, ca. 18 Liter

AG-261

HDPE Müllbeutel, 500x600mm, ca. 30 Liter

AG-262

HDPE Müllbeutel, 630x740mm, ca. 60 Liter

AG-264

HDPE Müllbeutel, 630x850mm - extra, ca. 90 Liter

AG-266

HDPE Müllbeutel, 630x740mm - extra, ca. 60 Liter

AG-267

HDPE Müllbeutel, 500x600mm - extra, ca. 30 Liter

AG-269

LDPE Müllsäcke, 600x800mm - 60

AG-270

LDPE Müllsäcke, 575x1.000mm - Typ 60, ca. 70 Liter

AG-271

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 60, ca. 120 Liter

AG-272

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 80, ca. 120 Liter

AG-273

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 100 extra, ca. 120 Liter

AG-274

LDPE Müllsäcke, 800x1.000mm - Typ 70, ca. 140 Liter

AG-275

LDPE Müllsäcke, 580+500x1.250mm - 100, ca. 240 Liter

AG-276

LDPE Müllsäcke, 600+300x1.100mm - Typ 60 extra, ca. 160 Liter

AG-278

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 80 extra, ca. 120 Liter

AG-285

Stretchfolie für Paletten, 50 cm - 17

AG-286

Stretchfolie für Paletten, 50 cm - 20

AG-287

Stretchfolie für Paletten, 50 cm - 23

AG-288

Stretchfolie für Paletten, 45 cm - 23 extra

AG-791

Bio-Papierbeutel, 200 + 170 x 360 mm, ca. 18 Liter

AG-793

550 x 850 + 200mm - 2-lg. 70gr. - ca. 70 Liter

Aufdruck: Abfälle

AG-794

700 x 950 + 220mm - 2-lg. 70gr. - ca. 120 Liter

Aufdruck: -

AG-795

700 x 950 + 220mm - 2-lg. 70gr. - ca. 120 Liter

Aufdruck: Abfälle

AG-796

700 x 950 + 220mm - 2-lg. 70gr. - ca. 120 Liter

Aufdruck: Altpapier

AG-863

LDPE Müllbeutel, 600x700mm - extra

AG-864

LDPE Müllbeutel, 630x850mm - extra, ca. 90 Liter

AG-869

HDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - 20, ca. 120 Liter

AG-870

HDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - 20, ca. 120 Liter

AG-871

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 60, ca. 120 Liter

AG-872

LDPE Müllsäcke, 700 x 1.000mm - Typ 60, 2-Schicht, ca. 120 Liter

AG-873

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 100, ca. 120 Liter

AG-874

LDPE Müllsäcke, 800x1.000mm - Typ 60 extra, ca. 140 Liter

AG-875

LDPE Müllsäcke, 650+550x1.350mm - 80, ca. 240 Liter

AG-876

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 100, ca. 120 Liter

AG-877

LDPE Müllsäcke, 700x1.000mm - Typ 60

AG-879

LDPE Zugbandsäcke, 700x1.000mm - Typ 60 extra

AG-882

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 60, ca. 120 Liter

AG-883

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 60, ca. 120 Liter

AG-884

LDPE Müllsäcke, 700 x 1.100mm - Typ 60, ca. 120 Liter

AG-885

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 60, ca. 120 Liter

AG-890

LDPE Müllsäcke, 700x1.100mm - Typ 60 extra, ca. 120 Liter

AG-892

LDPE Müllsäcke, 700 x 1.100mm - Typ 60 extra, ca. 120 Liter

HP-99289

Allzweckplane, 4 x 5m = 20m², „Quicky®“

ST-203

HDPE Kehrichtsäcke, 280+270x680mm- extra, ca. 35 Liter, mit PP-Band, einseitig bedruckt, „SEMYTop“

ST-204

LDPE Kehrrichtsäcke, 280+270x680mm - Typ 60, ca. 35 Liter, mit PP-Band, 1-seitig bedruckt, „SEMYTop“

ST-207

LDPE Kehrrichtsäcke, 280+270x1.000mm - Typ 60 extra, ca. 60 Liter, mit PP-Band, 1-seitig bedruckt, „SEMYTop“

ST-210

LDPE Kehrrichtsäcke, 380+320x1.100mm - Typ 80 extra, ca. 110 Liter, mit PP-Band, 1-seitig bedruckt, „SEMYTop“

ST-211

HDPE Kehrrichtsäcke, 360+340x1.100mm - 25, ca. 110 Liter, mit PP-Band, einseitig bedruckt,„SEMYTop“

ST-212

LDPE Kehrrichtsäcke, 380+320x1.100mm - Typ 60 extra, ca. 110 Liter, mit PP-Band, 1-seitig bedruckt, „SEMYTop“

ST-215

LDPE Zugband-Kehrrichtsäcke, 700x1.000mm - Typ 100, ca. 110 Liter

ST-222

HDPE Mehrzweckbeutel, 500 x 560mm - extra, ca. 22Liter, mit PP-Band, „SEMYTop“

ST-233

HDPE Merhzweckbeutel, 300+260x600mm- extra, ca. 33 Liter, mit PP-Band, „SEMYTop“

ST-255

HDPE Mehrzweckbeutel, 320+280x770mm- extra, ca. 55 Liter, mit PP-Band, „SEMYTop“

ST-279

HDPE Mehrzweckbeutel, 350+330x900mm - extra, ca. 80 Liter mit PP-Band, „SEMYTop“